ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು

ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ/ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಳಾಸ

ಇ-ಮೇಲ್

1.

ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ/ ಸಚಿವರು

ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ

 080-22034783/4786

ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,  3ನೇ ಮಹಡಿ

 

2.

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

ರಾಜೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟಾರಿಯಾ,  ಭಾ.ಆ.ಸೇ

080-22250284

3ನೇ ಗೇಟ್ 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

secretaryagrigok@gmail.com

 

3.

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

 

080-22032712

-

 

agricultureds1@gmail.com

4.

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2,  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

ಅರ್ಚನ ಎಂ.ಎಸ್.

080-22353937/ 080-22032597

-

agriculture.ds2@gmail.com

 

5.

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು

ವಿ.ರತ್ನಮ್ಮ

080-22032636

-

budgetifa@gmail.com

 

6.

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

ಎ.ಎಂ. ನಳಿನಿ ಕುಮಾರಿ

080-22032880

1ನೇ ಗೇಟ್ 6ನೇ  ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

 

7.

ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ (ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ)

ಹೆಚ್.ಎನ್. ಲಕ್ಷಣ್ ಗೌಡ

080-22032344

-

usagri2344@gmail.com

 

8.

ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ (ಯೋಜನೆ)

ಬಿ.ಎಸ್. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ

080-22032388

-

usagrplan@karnataka.gov.in

 

9.

ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,  ಕಾನೂನು ಕೋಶ

ದಿನೇಶ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್

22032881

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:621, 1ನೇ ಗೇಟ್ 6ನೇ  ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

cahsahflc@gmail.com

 

10.

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀಶ ವಿಠ್ಠಲ್ ದಾಸ್ ತಂತ್ರಿ

080-22251420

-

secretaryagrigok@gmail.com

 

11.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ,    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ,

ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ಎಂ.ಎಸ್

080-22032595 

3ನೇ ಗೇಟ್       4ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

rashimi1977.ms@ka.gov.in

 

12.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕೃಷಿ-ಎ)

ಬಾಲಪ್ಪ

080-22032097

-

 

13.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕೃಷಿ-ಬಿ)

ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜ ಸಿ.

080-22032096

-

 

14.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ-ಎ)

ಖಾಲಿ

080-22032100

-

 

15.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ-ಬಿ)

ಎನ್.ರಾಜೇಶ್ವರಿ

080-22032098

-

 

16.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂಆಸ-ಅಭಿಪ್ರಾಯ)

ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೆ.

080-22032710

-

 

17.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂಆಸ-ಆಯವ್ಯಯ)

ಜಿ.ಹೆಚ್.ಸರೋಜಮ್ಮ

080-22032721

-

 

18.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಸ್ವೀಮರ)

ಖಾಲಿ

080-22032107

-

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-11-2019 01:16 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin